ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО
"СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА"
гр.Разград ул. "Каймакчалан"№9  тел 084/660705 e-mail:clothing@abv.bg
Направете своя избор като европейци! Станете конкурентно способни на европейския пазар на труда. Реализирайте мечтите си за собствен бизнес и лична кариера! Изберете: Професионална гимназия по  облекло  "Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград!        Направете своя избор като европейци! Станете конкурентно способни на европейския пазар на труда. Реализирайте мечтите си за собствен бизнес и лична кариера! Изберете: Професионална гимназия по  облекло  "Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград!      Направете своя избор като европейци! Станете конкурентно способни на европейския пазар на труда. Реализирайте мечтите си за собствен бизнес и лична кариера! Изберете: Професионална гимназия по  облекло  "Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград!            Направете своя избор като европейци! Станете конкурентно способни на европейския пазар на труда. Реализирайте мечтите си за собствен бизнес и лична кариера! Изберете: Професионална гимназия по  облекло  "Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград!





галерия
КЪМ ОБНОВЕНИЯ САЙТ 2016/2017
Разгледайте
    Актуален сайт
   
информацията се обновява


ЗАПОВЯДАЙТЕ В ПГ ПО ОБЛЕКЛО,  УЛ. "КАЙМАКЧАЛАН" № 9.
ЩЕ ВИ ПОСРЕЩНЕМ И ПОКАЖЕМ НАШАТА ГИМНАЗИЯ!
КЪМ НОВИЯ САЙТ