ПРИЕМ СЛЕД VІІІ КЛАС

Професия:
Дизайнер
Специалност:
Моден дизайн
Срок на обучение: 4 год.

Конкурс: по документи

Балообразуващи предмети:
Утроената оценка по Изобразително изкуство
Оценката по Български език и литература
      Оценката по математика

        Характеристика на специалността:
                        Дава възможност за развитие на въображението и фантазията, за осъществяване на собствени идеи и създаване на облекла по свой вкус, усет към съчетаване на цветове и шарки.
           
Реализация:                         
Изработка на експеримен-
тална  и иновационна мода.
Демонстриране на колекции
Участия в изложби, ревюта
Допълнителна квалификация:
Компютърна графика - Photoshop и   Coreldraw


ПРИЕМ 2016/2017 ГОДИНА В ПГ ПО ОБЛЕКЛО "СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА" ГР. РАЗГРАД
ПРИЕМ СЛЕД VІІI КЛАС

Професия:
КОЗМЕТИК
Специалност:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ
Срок на обучение: 4 год.

Изобразително изкуство
Български език и литература и биология и здравно образование

Балообразуващи предмети:
Удвоената оценка по Изобразително изкуство
   Оценката по Български език и литература
   Оценката по Биология и здравно образование
------

Характеристика на специалността:
  http://orientirane.mon.bg/harakteristiki/815020_KOZMETIK.pdf

            Реализация:
владяване на знания,умения и компетентности,свързани с подготвителните,същинските и заключителните козметични манипулации
Създаване и управление на козметичен салон.

ПРИЕМ СЛЕД VІІІ КЛАС


Професия:
МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ
Специалност:
КОНСРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Срок на обучение: 4 год.

Конкурс: по документи

Балообразуващи предмети:
Утроената оценка по Изобразително изкуство
   Оценката по Български език и литература
   Оценката по математика

Характеристика на специалността:
Конструиране на кройки за облекла със съвременни технологии.
Умения за ръководене на всички технологични операции при изработването на облекла.
            Реализация:
Организиране на дейностите в шивашки фирми.
Възможност за създаване и ръководене на собствен бизнес в областта на шевното производство.
ДИЗАЙНЕР
ДИЗАЙНЕР
МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ