Учителският колектив при ПГ по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" гр.Разград
Преподавател
Предмет
1.
Красимира Петкова
Директор
2.
Тодорка Вълчева
Български език и литература
3.
Невянка Димитрова
Български език и литература, Руски език
4.
Нели Спасова
История и английски език
5.
Тодорка Георгиева
Икономика, физика
6.
инж Румяна Иванова
КМОТ и ТОТ
7.
инж. Гюляр Джумалиева
КМОТ и ТОТ
8.
Мариана Тоцева
теоретично обучение
9.
Димитър Димитров
ФВС, БЗО и ХООС
10.
Светла Владимирова
Математика и ИТ
11.
Пенка Димитрова
Моден дизайн
гр.Разград ул. "Каймакчалан"№9   тел 084/660705   e-mail:clothing@abv.bg