ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО
"СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА"
Училището разполага с обновени класни стаи и модерна материална база, отговаряща на съвременния пазар: